Pogoji uporabe

Splošni pogoji:

Dobrodošli na spletnem mestu Društva SNG Kranj!

Ti splošni pogoji določajo pravila in predpise za uporabo spletnega mesta Društva SNG Kranj, ki se nahaja na https://sng-kr.com.

Z dostopom do tega spletnega mesta predpostavljamo, da sprejemate te splošne pogoje. Ne nadaljujte z uporabo Društva SNG Kranj, če se ne strinjate s celotnimi pogoji, navedenimi na tej strani.

Piškotki:

Spletno mesto uporablja piškotke, da personalizira vašo spletno izkušnjo. Z dostopom do Društva SNG Kranj se strinjate z uporabo potrebnih piškotkov.

Piškotek je besedilna datoteka, ki jo spletni strežnik namesti na vaš trdi disk. Piškotki ne morejo poganjati programov ali dostavljati virusov na vaš računalnik. Piškotki so vam dodeljeni na unikaten način in jih lahko bere samo spletni strežnik v domeni, ki vam je izdal piškotek.

Piškotke lahko uporabljamo za zbiranje, shranjevanje in sledenje informacijam za statistične ali tržne namene za delovanje našega spletnega mesta. Imate možnost sprejeti ali zavrniti neobvezne piškotke. Obstajajo nekateri potrebni piškotki, ki so nujni za delovanje našega spletnega mesta. Ti piškotki ne zahtevajo vašega soglasja, saj vedno delujejo. Upoštevajte, da z sprejetjem potrebnih piškotkov sprejemate tudi piškotke tretjih oseb, ki se lahko uporabljajo prek storitev, ki jih na našem spletnem mestu zagotavljajo tretje osebe, na primer okno za prikazovanje videoposnetkov, ki ga zagotavljajo tretje osebe in je integrirano v naše spletno mesto.

Licenca:

Razen če ni drugače navedeno, Društvo SNG Kranj in/ali njegovi licencorji posedujejo pravice do intelektualne lastnine za vse gradivo na spletnem mestu Društva SNG Kranj. Vse pravice do intelektualne lastnine so pridržane. Dostop do tega gradiva na Društvu SNG Kranj je dovoljen izključno za osebno uporabo, podrejeno omejitvam, določenim v teh splošnih pogojih.

Ne smete:

 • Kopirati ali ponovno objavljati gradiva z Društva SNG Kranj

 • Prodajati, oddajati v najem ali podlicencirati gradiva z Društva SNG Kranj

 • Reproducirati, podvajati ali kopirati gradiva z Društva SNG Kranj

 • Razširjati vsebine z Društva SNG Kranj

Ta sporazum začne veljati na dan izdaje.

Določeni deli tega spletnega mesta omogočajo uporabnikom, da objavljajo in izmenjujejo mnenja in informacije na določenih področjih spletnega mesta. Društvo SNG Kranj ne filtrira, ureja, objavlja ali pregleduje komentarjev pred njihovo prisotnostjo na spletnem mestu. Komentarji ne odražajo stališč in mnenj Društva SNG Kranj, njegovih zastopnikov in/ali povezanih podjetij. Komentarji odražajo stališča in mnenja osebe, ki objavi svoja stališča in mnenja. Kolikor to dovoljujejo veljavni zakoni, Društvo SNG Kranj ne bo odgovorno za komentarje ali za kakršnokoli odgovornost, škodo ali stroške, povzročene in/ali utrpele zaradi uporabe in/ali objave in/ali pojava komentarjev na tem spletnem mestu.

Društvo SNG Kranj si pridržuje pravico, da spremlja vse komentarje in odstrani kakršnekoli komentarje, ki se lahko štejejo za neprimerno, žaljivo ali ki krši te splošne pogoje.

Jamčite in izjavljate, da:

 • Imate pravico objaviti komentarje na našem spletnem mestu in imate vse potrebne licence in soglasja za to;

 • Komentarji ne posegajo v nobeno pravico do intelektualne lastnine, vključno, brez omejitev, avtorsko pravico, patent ali znamko tretje osebe;

 • Komentarji ne vsebujejo nobenega obrekljivega, klevetniškega, žaljivega, nepristojnega ali kako drugače nezakonitega gradiva, ki bi predstavljalo vdor v zasebnost;

 • Komentarji ne bodo uporabljeni za nagovarjanje ali promocijo poslovanja ali navade ali predstavljanje komercialnih dejavnosti ali nezakonite dejavnosti.

S tem dajete Društvu SNG Kranj neizključno licenco za uporabo, reprodukcijo, urejanje in pooblastilo drugim, da uporabljajo, reproducirajo in urejajo vaše komentarje v vseh oblikah, formatih ali medijih.

Hiperpovezave do naših vsebin:

Naslednje organizacije lahko povežejo naše spletno mesto brez predhodnega pisnega soglasja:

 • Vladne agencije;

 • Spletni iskalniki;

 • Novinarske organizacije;

 • Distributerji spletnih imenikov lahko povežejo naše spletno mesto na enak način, kot povezujejo z vami podjetji; in

 • Sistemsko akreditirana podjetja, razen neprofitnih organizacij, trgovskih centrov dobrodelnosti in skupin za zbiranje sredstev, ki ne smejo povezovati našega spletnega mesta.

Te organizacije lahko povežejo našo domačo stran, publikacije ali druge informacije o spletnem mestu, pod pogojem, da povezava: (a) ni v nobenem primeru zavajajoča; (b) ne daje lažnega vtisa o sponzorstvu, odobritvi ali odobritvi stranke, ki povezujejo stranko in njene izdelke in/ali storitve; in (c) se prilega v kontekst spletnega mesta stranke, ki povezuje stranko.

Preučili bomo in odobrili druge zahteve za povezave s strani naslednjih vrst organizacij:

 • Dobro znani viri informacij za potrošnike in/ali podjetja;

 • Dot.com skupnosti;

 • Združenja ali druge skupine, ki zastopajo dobrodelne organizacije;

 • Distributerji spletnih imenikov;

 • Internetni portali;

 • Računovodske, pravne in svetovalne družbe; in

 • Izobraževalne ustanove in trgovinske zbornice.

Odobrili bomo zahteve za povezave teh organizacij, če se odločimo, da: (a) povezava ne bi pustila negativnega vtisa o nas ali naših akreditiranih podjetjih; (b) organizacija nima nobenih negativnih evidenc pri nas; (c) koristi od vidnosti hiperpovezave kompenzirajo odsotnost Društva SNG Kranj; in (d) povezava je v kontekstu splošnih informacij o viru.

Te organizacije lahko povežejo našo domačo stran pod pogojem, da povezava: (a) ni v nobenem primeru zavajajoča; (b) ne daje lažnega vtisa o sponzorstvu, odobritvi ali odobritvi stranke, ki povezujejo stranko in njene izdelke ali storitve; in (c) se prilega v kontekst spletnega mesta stranke, ki povezuje stranko.

Če ste ena od organizacij, navedenih v odstavku 2 zgoraj, in se želite povezati na naše spletno mesto, nas obvestite s pošiljanjem e-pošte na Društvo SNG Kranj. Vključite svoje ime, ime organizacije, kontaktno informacijo, pa tudi URL vašega spletnega mesta, seznam vseh URL-jev, s katerih nameravate povezati na naše spletno mesto, in seznam URL-jev na našem mestu, na katere želite povezati. Počakajte 2-3 tedne na odgovor.

Odobrena podjetja lahko povežejo naše spletno mesto na naslednje načine:

 • Z uporabo našega korporativnega imena;

 • Z uporabo enotnega lokatorja virov, na katerega se povezuje; ali

 • Z uporabo katerega koli drugega opisa našega spletnega mesta, na katerega se povezuje, kar ima smisel v kontekstu in obliki vsebine na spletnem mestu stranke, ki povezuje stranko.

Uporaba logotipa ali drugega umetniškega dela Društva SNG Kranj ne bo dovoljena za povezovanje, razen če obstaja licenčna pogodba za uporabo znamke.

Odgovornost za vsebino:

Ne bomo odgovorni za nobeno vsebino, ki se pojavi na vašem spletnem mestu. Strinjate se, da nas boste zaščitili in branili pred vsemi zahtevki, ki se pojavijo na vašem spletnem mestu. Nobene povezave ne smejo biti videti na nobenem spletnem mestu, ki bi jih bilo mogoče razlagati kot obrekljive, obscenine ali kaznive, ali ki krši, drugače krši ali zagovarja kršitev ali drugo kršitev pravic tretjih oseb.

Pridržujemo si pravico, da zahtevamo odstranitev vseh povezav ali katerekoli posebne povezave do našega spletnega mesta. Soglašate, da boste takoj odstranili vse povezave do našega spletnega mesta na zahtevo. Prav tako si pridržujemo pravico do spremembe teh splošnih pogojev in svoje politike povezovanja kadarkoli. Z nepretrganim povezovanjem našega spletnega mesta se strinjate, da ste vezani na te pogoje povezovanja.

Odstranitev povezav s naše spletne strani:

Če na naši spletni strani najdete kakršnokoli povezavo, ki je žaljiva iz kakršnega koli razloga, ste povsem svobodni, da nas kontaktirate in obvestite kadarkoli. Razmislili bomo o zahtevah za odstranitev povezav, vendar nismo dolžni tega storiti ali vam neposredno odgovoriti.

Ne zagotavljamo, da so informacije na tej spletni strani pravilne. Ne jamčimo za njihovo popolnost ali natančnost, prav tako ne obljubljamo, da bo spletna stran vedno na voljo ali da bodo podatki na njej vedno ažurni.

Omejitev odgovornosti:

V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavno pravo, izključujemo vse izjave, garancije in pogoje v zvezi z našo spletno stranjo in uporabo te spletne strani. Nič v tem izjavi o omejitvi odgovornosti ne bo:

Omejilo ali izključilo našo ali vašo odgovornost za smrt ali osebne poškodbe;

Omejilo ali izključilo našo ali vašo odgovornost za goljufijo ali zavajajočo predstavitev;

Omejilo katero koli od naših ali vaših odgovornosti na način, ki ni dovoljen po veljavnem pravu; ali

Izključilo katero koli od naših ali vaših odgovornosti, ki je morda ni mogoče izključiti po veljavnem pravu.

Omejitve in prepovedi odgovornosti, določene v tem razdelku in drugod v tej izjavi o omejitvi odgovornosti: (a) so predmet prejšnjega odstavka; in (b) urejajo vse odgovornosti, ki izhajajo iz izjave o omejitvi odgovornosti, vključno z odgovornostjo iz pogodbe, iz nepogodbenega ravnanja in za kršitev zakonske dolžnosti.

Dokler je spletno mesto in informacije ter storitve na spletnem mestu brezplačno na voljo, ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, kakršne koli narave.